Liigu põhisisu juurde

Nutikad mudelid

Piirkonna omavalitsuste ja noorsootööd korraldavate asutuste ja ühingute koostööna valmis aastatel 2017-2022 kokku 23 noorsootöö korraldamist toetavat mudelit, mis aitavad lahendada noorsootöös ettetulevaid probleeme. Mudelid on väljatöötatud ja piloteeritud omavalitsustes, kus konkreetne probleem esines. Omavalitsuste tegevust rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Uuenduslike noorsootöö korraldamise ja teenuste mudelite eesmärk on aidata kaasa noorsootöö teenuste jõudmisel uute noorteni, noorte noorsootöös osalemise võimaluste laienemisele ning kohalikul tasandil noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamisele. Veebikeskkond on suunatud noortevaldkonna töötajatele ning mudeleid võib julgelt omavahel kombineerida, et need vastaksid paremini omavalitsuste vajadustele.

Vaata mudeleid

Mudelid